Vazhdon bashkëpunimi midis UNDP dhe UN Women për fuqizimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunal

 

Dje u realizua takim koordinues midis ekipeve të projekteve të UN WOMEN dhe UNDP për të shqyrtuar aktivitetet e ardhshme në kuadër të projektit Fuqizimi i Këshillave Komunalë.

Mes tjerash, u diskutua edhe për sinergjinë midis projekteve tjera të UN WOMEN dhe UNDP dy organizatave për të arritur një ndikim më të madh në hartimin e politikave në nivelin lokal.

Ekipet e projekteve punojnë së bashku në fuqizimin e kapaciteteve të këshillave komunalë dhe palëve të tjera të interesuara në sferat e qeverisjes së mirë dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.