Adult Search Phuket
Добро владеење

Добро владеење е од суштинско значење за успешна и ефикасна демократија. Потребна е постојана тесна соработка помеѓу институциите на сите нивоа за да се дизајнираат инклузивни политики кои ќе обезбедат подобри и поефикасни услуги за сите граѓани.

Што конкретно сакаме да постигнеме

Најнови ВЕСТИ

Видео: Зајакнати капацитети на советниците и финансиска поддршка за приоритетни проекти во заедницата

Во изминатите 3 години, околу 200 советници од вкупно 15 општини директно вклучени во проектот Зајакнување на општинските совети ги зајакнаа своите знаења и капацитети во 11 области од надлежност на локалната самоуправа.

ДЕВЕТ ОПШТИНИ ЌЕ ДОБИЈАТ 558,000 УСД КАКО ДЕЛ ОД ШВАЈЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

Денес во Скопје се одржа работилница на која присуствуваа повеќе од 60 претседатели на општински совети кои дискутираа за начините како да се подобри системот на локалната самоуправа во пресрет на тековниот процес на унапредување на децентрализацајата во земјава.

НАСТАНИ

There are no upcoming events at this time.

Контактирајте не

Pablo Sandoval Jersey