Këshilla të fuqizuara dhe mbështetje financiare për projekte në komunitete

Çfarë bëjmë ne?

UNDP mbështet pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve në vendimmarrje dhe ndihmon në projektimin dhe zhvillimin e shumë politikave, ligjeve dhe masave për rritjen e përgjegjshmërisë së institucioneve publike.

Çka në veçanti dëshirojmë të arrijmë


Lajmet e fundit

14 Sep 2020
Këshilltarët komunalë diskutuan për vitin e ardhshëm shkollor

Në kuadër të projektit të Ambasadës Zvicerane "Fuqizimi i Këshillave Komunalë" në Maqedoninë e Veriut, që zbatohet nga UNDP-ja, u organizua një takim i grupit tematik të punës për veprimtaritë…

28 Jul 2020
Video: Pjesëmarrja e qytetarëve e bëri ndërtesën e Komunës së Ohrit të qasshme për personat me aftësi të kufizuara

Pjesëmarrja e qytetarëve është gurthemeli i demokracisë, veçanërisht në nivelin lokal. Duke i përfshirë në mënyrë aktive qytetarët e tyre në proceset e vendimmarrjes, qeveritë lokale fitojnë besueshmëri dhe besim,…

01 Jul 2020
Gjuha e urrejtjes dekurajon gratë nga jeta publike

Në suazat e projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunalë" të Ambasadës së Zvicrës në Maqedoninë e Veriut, zbatuar nga UNDP, u organizua një trajnim virtual në temën: "Barazia gjinore dhe marrëdhëniet…

03 Jun 2020
Digjitalizimi i këshillave komunalë në kohën e Kovid-19

Vazhdimi i punës në kushtet e Kovid-19 është një sfidë për të gjitha organizatat, duke i përfshirë edhe këshillat komunalë. Por, falë angazhimit nga projekti Zviceran “Fuqizimi i Këshillave Komunalë”,…

20 May 2020
Trajnim për këshilltarët komunal për menaxhimin me buxhetin dhe tatimet lokale në kohë të pandemisë

Në kuadër të projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunalë” të ambasadës zvicerane në Maqedoninë e Veriut, që implementohet nga UNDP-ja, u organizua një trajnim virtual me temë "Forcimi i kapaciteteve të…

Ne kontaktoni