Këshilla të fuqizuara dhe mbështetje financiare për projekte në komunitete

Çfarë bëjmë ne?

UNDP mbështet pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve në vendimmarrje dhe ndihmon në projektimin dhe zhvillimin e shumë politikave, ligjeve dhe masave për rritjen e përgjegjshmërisë së institucioneve publike.

Çka në veçanti dëshirojmë të arrijmë


Lajmet e fundit

13 Sep 2022
THIRRJE për paraqitje të kandidatëve për pjesëmarrje në procesin e certifikimit Për MODERATORË për zbatimin e FORUMEVE NË BASHKËSI

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë së Veriut – BNJVL, si palë përgjegjëse në zbatimin e një pjese të aktiviteteve të projektit “Fuqizimi i këshillave komunalë…

07 Sep 2022
Dhjetë komuna të përfshira në fazën e dytë të Programit për Fuqizimin e këshillave komunale

Komuna e Aerodromit, Karposhit, Haraçinës, Negotinës, Shtipit, Prilepit, Kriva Pallankës, Bogovinës, Debërcës dhe Novo Sellës janë dhjetë komunat e para që do të përfshihen në fazën e dytë të programit…

12 Jul 2022
“FUQIZIMI I KËSHILLAVE KOMUNALE” DO TA STIMULOJË ZHVILLIMIN LOKAL NË 40 KOMUNA TË REJA

Shkup, 12 korrik, 2022 – Filloi faza e dytë e projektit “Fuqizimi i këshillave komunale” përmes të cilit në pesë vitet e ardhshme do të realizohen sërë aktivitetesh për nxitjen…

22 Jun 2022
Thirrje publike për pjesëmarrjen e komunave në projektin “Fuqizimi i Këshillave Komunal – Faza 2”

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Këshillave Komunal – Faza 2” është shpallur Thirrja e parë Publike për zgjedhjen e komunave që do të përfshihen në aktivitetet e projektit. Komunat partnere do…

24 Mar 2022
ZHVILLIM I AVANCUAR LOKAL NË 24 KOMUNA PËRMES PROGRAMIT "FUQIZIMI I KËSHILLAVE KOMUNALË"

Shkup, 24 mars 2022 – Këshilla komunalë më të fuqishëm dhe autonom, teknologji inovative për transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave dhe rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje…

18 Dec 2021
Mjetet inovative për komuna më transparente në vend ndër fituesit globalë të Partneritetit për Qeverisje të Hapur

Shkup, 17 dhjetor 2021 - Në konkurrencë me më shumë se 100 aplikime, mjetet inovative për transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave në vend e fituan çmimin e…

Ne kontaktoni