Продолжена соработката помеѓу UNDP и UN WOMEN за зајакнување на капацитетите на општинските советници

Вчера се одржа координативна средба помеѓу проектните тимови на UN WOMEN и UNDP на која се разговараше за претстојните активности во рамки на проектот Зајакнување на општинските совети.

Меѓудругото, се дискутираше и за синергијата помеѓу проектите на двете организации за да се постигне поголемо влијание врз креирањето на политиките на локално ниво.

Проектните тимови заеднички работат во зајакнување на капацитетите на општинските совети и другите чинители во областите на доброто управување и родово одговорното буџетирање.