Lajmet e fundit


26 Feb 2020
U realizuan projektet e para të përzgjedhura përmes Forumeve në bashkësi në komunat e Vallandovës dhe Sveti Nikoles

Shkollat e Vallandovës "Goce Dellçev", "Strasho Pinxhur" dhe "Josip Broz Tito" fituan laboratorë të rinj kompjuterikë dhe medie të shkollës, ndërsa çerdhja "Rahillka Goneva" në Sveti Nikole fitoi çati të…

10 Feb 2020
Barazia gjinore në nivel lokal – temë e diskutimit në Komisionin parlamentar për mundësi të barabarta

Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një takim pune në të cilin përveç anëtarëve të Komisionit morrën pjesë edhe…

29 Jan 2020
Nëntë komuna përzgjodhën projekte përmes Programit për Fuqizimin e Këshillave Komunalë

Përmes Forumeve në bashkësi që u mbajtën në Bërvenicë, Mogillë, Kumanovë, Zhelinë, Gostivar, Strugë, Koçani, Kavadar dhe Qendër, qytetarët e këtyre komunave, së bashku me përfaqësuesit e pushtetit lokal, i…

17 Dec 2019
MBI NJË MILION FRANGA ZVICERANE PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE NË 18 KOMUNA

Shkup, 17 dhjetor 2019 - Në kuadër të projektit për fuqizimin e këshillave komunale, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me 18 komuna:  komunën Qendër,…

26 Nov 2019
Në Shkup, mbi 150 kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunalë diskutuan për avancimin e decentralizimit

Më 21 dhe 22 nëntor në Shkup u mbajt Konferenca vjetore për decentralizimin dhe qeverisjen lokale: "Forcimi i komuniteteve - impuls i ri për decentralizimin". Konferenca u hap nga kryeministri…

04 Nov 2019
Video: Kapacitete të fuqizuara të këshilltarëve dhe përkrahje financiare për projekte prioritare në bashkësi

  Gjatë tre viteve rreth 200 këshilltarë nga gjithsej 15 komuna të kyçura në mënyrë të drejtpërdrejtë i fuqizuan njohuritë dhe kapacitetet e tyre në 11 lëmi të vetëqeverisjes lokale.…

24 Sep 2019
THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i Këshillave Komunale”

  Objektivi kryesor i projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunale", mbështetur financiarisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP),…

23 Sep 2019
NËNTË KOMUNA DO TË FITOJNË 558,000 USD SI PJESË E PROGRAMIT ZVICERAN PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE

Sot në Shkup u mbajt punëtori ku morrën pjesë më shumë se 60 kryesues të këshullave komunalë të cilët diskutuan për mënyrat se si të përmirësohet sistemi i vetëqeverisjes lokale…

05 Sep 2019
Përmes Fejbukut dhe Jutubit këshillat komunale më pranë qytetarëve

Komuna e Velesit, Strumicës, Vallandovës dhe Sveti Nikollës prej para do kohësh filluan t’i transmetojnë drejtpërsëdrejti mbledhjet e Këshillave të Komunave në rrjetet sociale Facebook dhe YouTube. Transmetimi i mbledhjeve…