Lajmet e fundit


17 Dec
MBI NJË MILION FRANGA ZVICERANE PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE NË 18 KOMUNA

Shkup, 17 dhjetor 2019 - Në kuadër të projektit për fuqizimin e këshillave komunale, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me 18 komuna:  komunën Qendër,…

26 Nov
Në Shkup, mbi 150 kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunalë diskutuan për avancimin e decentralizimit

Më 21 dhe 22 nëntor në Shkup u mbajt Konferenca vjetore për decentralizimin dhe qeverisjen lokale: "Forcimi i komuniteteve - impuls i ri për decentralizimin". Konferenca u hap nga kryeministri…

04 Nov
Video: Kapacitete të fuqizuara të këshilltarëve dhe përkrahje financiare për projekte prioritare në bashkësi

  Gjatë tre viteve rreth 200 këshilltarë nga gjithsej 15 komuna të kyçura në mënyrë të drejtpërdrejtë i fuqizuan njohuritë dhe kapacitetet e tyre në 11 lëmi të vetëqeverisjes lokale.…

24 Sep
THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i Këshillave Komunale”

  Objektivi kryesor i projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunale", mbështetur financiarisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP),…

23 Sep
NËNTË KOMUNA DO TË FITOJNË 558,000 USD SI PJESË E PROGRAMIT ZVICERAN PËR FUQIZIMIN E DEMOKRACISË LOKALE

Sot në Shkup u mbajt punëtori ku morrën pjesë më shumë se 60 kryesues të këshullave komunalë të cilët diskutuan për mënyrat se si të përmirësohet sistemi i vetëqeverisjes lokale…

05 Sep
Përmes Fejbukut dhe Jutubit këshillat komunale më pranë qytetarëve

Komuna e Velesit, Strumicës, Vallandovës dhe Sveti Nikollës prej para do kohësh filluan t’i transmetojnë drejtpërsëdrejti mbledhjet e Këshillave të Komunave në rrjetet sociale Facebook dhe YouTube. Transmetimi i mbledhjeve…

04 Sep
Vazhdon bashkëpunimi midis UNDP dhe UN Women për fuqizimin e kapaciteteve të këshilltarëve komunal

  Dje u realizua takim koordinues midis ekipeve të projekteve të UN WOMEN dhe UNDP për të shqyrtuar aktivitetet e ardhshme në kuadër të projektit Fuqizimi i Këshillave Komunalë. Mes…

02 Sep
Në Mavrove u zhvillua forumi për thellimin e decentralizimit dhe përmirësimin e funksionalitetit të komunave

  Këtë fundjavë në organizim të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe UNDP-së,  përfaqësues të BNJVL-së, kryetarë të komunave, përfaqësues të ministrive përkatëse dhe ekspertë biseduan në lidhje me procesin e…

15 Mar
Nëntë komuna të reja përfshihen në Programin për Fuqizimin e këshillave komunalë

Komunat e Kumanovës, Qendrës, Gostivarit, Zhelinës, Brvenicës, Strugës, Mogillës, Koçanit dhe Kavadarit janë nëntë komunat e reja që janë të përfshira në programin për fuqizimin e këshillave komunale pasi janë…