Lajmet e fundit


14 Sep 2020
Këshilltarët komunalë diskutuan për vitin e ardhshëm shkollor

Në kuadër të projektit të Ambasadës Zvicerane "Fuqizimi i Këshillave Komunalë" në Maqedoninë e Veriut, që zbatohet nga UNDP-ja, u organizua një takim i grupit tematik të punës për veprimtaritë…

28 Jul 2020
Video: Pjesëmarrja e qytetarëve e bëri ndërtesën e Komunës së Ohrit të qasshme për personat me aftësi të kufizuara

Pjesëmarrja e qytetarëve është gurthemeli i demokracisë, veçanërisht në nivelin lokal. Duke i përfshirë në mënyrë aktive qytetarët e tyre në proceset e vendimmarrjes, qeveritë lokale fitojnë besueshmëri dhe besim,…

01 Jul 2020
Gjuha e urrejtjes dekurajon gratë nga jeta publike

Në suazat e projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunalë" të Ambasadës së Zvicrës në Maqedoninë e Veriut, zbatuar nga UNDP, u organizua një trajnim virtual në temën: "Barazia gjinore dhe marrëdhëniet…

03 Jun 2020
Digjitalizimi i këshillave komunalë në kohën e Kovid-19

Vazhdimi i punës në kushtet e Kovid-19 është një sfidë për të gjitha organizatat, duke i përfshirë edhe këshillat komunalë. Por, falë angazhimit nga projekti Zviceran “Fuqizimi i Këshillave Komunalë”,…

20 May 2020
Trajnim për këshilltarët komunal për menaxhimin me buxhetin dhe tatimet lokale në kohë të pandemisë

Në kuadër të projektit "Fuqizimi i Këshillave Komunalë” të ambasadës zvicerane në Maqedoninë e Veriut, që implementohet nga UNDP-ja, u organizua një trajnim virtual me temë "Forcimi i kapaciteteve të…

08 Apr 2020
Me Dekretin e Qeverisë, seancat e Këshillave prej tani edhe online

Pas kërkesave të shumta të kryetarëve të këshillave dhe të këshilltarëve komunalë, e me propozimin e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, Qeveria në mbledhjen e saj të mbajtur më 7 prill…

26 Feb 2020
U realizuan projektet e para të përzgjedhura përmes Forumeve në bashkësi në komunat e Vallandovës dhe Sveti Nikoles

Shkollat e Vallandovës "Goce Dellçev", "Strasho Pinxhur" dhe "Josip Broz Tito" fituan laboratorë të rinj kompjuterikë dhe medie të shkollës, ndërsa çerdhja "Rahillka Goneva" në Sveti Nikole fitoi çati të…

10 Feb 2020
Barazia gjinore në nivel lokal – temë e diskutimit në Komisionin parlamentar për mundësi të barabarta

Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një takim pune në të cilin përveç anëtarëve të Komisionit morrën pjesë edhe…