(Македонски) Организиран состанок за справување со семејно насилство во услови на пандемија

Nuk ka tekst