Последни вести


14 Sep 2020
Општинските советници дискутираа за претстојната учебна година

Во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ на Швајцарската амбасада во Северна Македонија, спроведен од УНДП, беше организиран состанок на тематската работната група за јавни дејности за да се…

28 Jul 2020
Видео: Учеството на граѓаните ја направи општинската зграда во Охрид достапна за лицата со попреченост

Учеството на граѓаните е камен-темелник на демократијата, особено на локално ниво. Со активно вклучување на своите граѓани во процесот на донесување одлуки, локалните власти стекнуваат кредибилитет и доверба, но исто…

01 Jul 2020
Говорот на омраза ги обесхрабрува жените од учество во јавниот живот

Во рамки на проектот на Швајцарската Амбасада „Зајакнување на општинските совети“ кој го спроведува УНДП, беше одржана виртуелна обука на темата „Родовата еднаквост и меѓуетничките односи на локално ниво во…

03 Jun 2020
Дигитализација на општинските совети во време на Ковид-19

Продолжувањето со работа во услови на Ковид-19 е предизвик за сите организации, вклучително и за општинските совети. Но, благодарение на ангажманот на швајцарскиот проект „Зајакнување на општинските совети“ спроведен од…

20 May 2020
Обука за општинските советници за управување со буџетот и локалните даноци во време на пандемија

Во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ на Швајцарската амбасада во Северна Македонија кој што го спроведува УНДП, беше организирана виртуелна обука на тема „Зајакнување на капацитетите на општинските…

23 Apr 2020
Организиран состанок за справување со семејно насилство во услови на пандемија

Во рамките на проектот на Швајцарската Амбасада во Северна Македонија „Зајакнување на општинските совети“, имплементиран од УНДП, вчера беше организиран виртуелен состанок на тема „Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа…

08 Apr 2020
Со Владина Уредба, седниците на Советот отсега и он-лајн

По бројните барања на претседатели на совети и општински советници, а на предлог на Министерството за локална самоуправа, Владата на седницата одржана на 7 април донесе Уредба за дополнување на…

26 Feb 2020
Реализирани првите проекти избрани преку Форумите во заедниците во општините Валандово и Свети Николе

Валандовските училишта „Гоце Делчев“, „Страшо Пинџур“ и „Јосип Броз Тито“ добија нови компјутерски лаборатории и училишен медиум, додека пак градинката „Рахилка Гонева“ во Свети Николе доби нов кров и ПВЦ…

10 Feb 2020
Родовата еднаквост на локално ниво - тема на дискусија на собраниската Комисија за еднакви можности

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Собранието на Република Северна Македонија одржа работен состанок на кој што освен членовите на Комисијата учествуваа и претставници на Министерството за…