Новости

slika2

Визијата, целите и очекуваните резултати на проектот “Зајакнување на општинските совети”

Визијата на проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка е зацврстување на системот на одговорна и транспарентна локална власт во која демократски избраните претставници ефективно работат заедно за дефинирање на развојните приоритети во согласност со потребите на граѓаните.

slika-7

Концепт за воспоставување мрежа на советници во проектот “Зајакнување на општинските совети”

Во рамките на своите севкупни напори, УНДП, го спроведува проектот на Швајцарската aгенција за развој и соработка (СДЦ) “Зајакнување на општинските совети“ кој има за цел да ја зголеми ефикасноста на општинските совети во извршувањето на нивната улога на надзор и застапување со што би се зголемила отчетноста и ефективноста на општинските власти во исполнувањето на потребите на граѓаните.

Резултатите од подготвителната фаза на проектот “Зајакнување на општинските совети”

Во периодот од 10-ти Јули 2015-та до 10-ти Март 2016-та беа спроведени подготвителните активности за проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка “Зајакнување на општинските совети”,