Новости

Советници од шест општини ќе ги подобруваат своите вештини во управувањето со општинските средства

Во наредните два дена, во Струмица, Велес и Скопје, продолжува да се спроведува Програмата за развој на капацитетите на општинските советници за советниците од 6 општини.